آخرین اخبار عوراض صادرات گندم

اکوایران: روسیه برای بار دیگر عوارض صادراتی برخی غلات شامل «گندم»، «ذرت» و «جو» را افزایش داد. پس از جنگ روسیه و اوکراین، روسیه عوارض گمرکی صادرات غلات خود را به صورت هفتگی اعلام می کند تا به این طریق بتواند نظارت کامل بر بازار داشته باشد و کنترل قیمت را در اختیار گیرد.
۱