آخرین اخبار فروش صنایع بورسی

اکوایران: بررسی شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش تولید و کاهش فروش این شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. آمارها نشان می‌دهد در این مدت شاخص تولید رشدی 1.9 درصدی و شاخص فروش کاهشی 1.7 درصدی داشته است.
۱