آخرین اخبار قرارداد 25 ساله

واقعیت این است که، اگرچه پکن و ایران بر سر یک همکاری استراتژیک و اقتصادی بلندمدت به توافق رسیده اند، اما این مسئله تا حد زیادی به این بستگی دارد که مذاکرات برجام به نقطه مثبتی ختم شود یا خیر. ظاهراً پکن حتی ممکن است از نفوذ خود به عنوان یک شریک استراتژیک برای پذیرش توافق از سوی تهران به جهت رفع موانع تحریم‌ها استفاده کند.
۴۱:۲۶
چند سالی‌ است که روابط ایران با کشورهای حوزه شرق مانند چین و روسیه پررنگ‌تر شده و هدف‌گذاری برای گسترش بیشتر روابط و امضا یا تمدید سندهای همکاری بین ایران با این کشورها موید چنین موضوعی است.
۱