آخرین اخبار قیمت دلار آبی

اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا در بالاترین سطح پنج ماه اخیر قرار گرفته است. قیمت دلار در بازار آزاد (تا حوالی ساعت 13:30) نیز در سطح 50 هزار و 250 تومان اعلام شده که نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز افزایش و در بازار آزاد کاهشی بوده است. قیمت دلار در بازار آزاد (تا حوالی ساعت 13:30) در سطح 50 هزار و 230 تومان اعلام شده است. قیمت سکه امامی نیز در سطح 28 میلیون و 700 هزار تومان قرار دارد.
اکوایران: قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا و بازار آزاد روند امروز روند کاهشی به خود گرفته است. قیمت دلار در بازار آزاد (تا حوالی ساعت 13) در سطح 50 هزار و 150 تومان اعلام شده است. قیمت سکه امامی نیز در سطح 28 میلیون و 600 هزار تومان قرار دارد.
اکوایران: قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد. قیمت دلار در بازار آزاد نیز (تا حوالی ساعت 13) در سطح 50 هزار و 530 تومان اعلام شده است. قیمت سکه امامی نیز با کاهش جزیی همچنان در کانال 28 میلیون تومان قرار دارد.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا حدود ساعت 14 در سطح 50 هزار و 650 تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی نیز با کاهش جزیی، رقم 28 میلیون و 880 تومان برای آن اعلام شده است.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا حدود ساعت 13، یک کانال عقب رفته و در سطح 50 هزار و 900 هزار تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی نیز با افزایش 130 هزار تومانی وارد کانال 29 میلیون تومان شده است.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا ساعت 13، همچنان در کف کانال 51 هزار تومان و در سطح 51 هزار و 50 تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی نیز با کاهش جزیی نسبت به روز گذشته در سطح 28 میلیون و 850 هزار تومان قرار گرفته است.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا ساعت 13، همچنان در کانال 51 هزار تومان و در سطح 51 هزار و 250 هزار تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی نیز همچنان در سقف کانال 28 میلیون تومانی قرار دارد.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا ساعت 13، همچنان در کانال 51 هزار تومان و در سطح 51 هزار و 550 هزار تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی نیز بدون تغییر رقم 29 میلیون و 100 هزار تومان برای آن اعلام شده است.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا ساعت 13، همچنان در کانال 51 هزار تومان و بدون تغییر محسوس نسبت به روز گذشته در سطح 51 هزار و 350 هزار تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی بدون تغییر قابل توجهی رقم 29 میلیون و 150 هزار تومان برای آن اعلام شده است.