آخرین اخبار قیمت دلار تهران

اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا بالاخره افزایشی شد و با یک افزایش جزیی در سطح 41 هزار و 290 تومان قرار گرفت. قیمت سکه امامی نیز امروز به کانالی بالاتر رفت و در سطح 28 میلیون و 55 هزار تومان قرار گرفت.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا با یک کاهش جزیی نسبت به روز گذشته در سطح 41 هزار و 288 تومان قرار گرفته است. قیمت سکه امامی نیز امروز نوسان قابل توجهی نداشته و در سطح 27 میلیون و 860 هزار تومان قرار گرفته است.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا با یک کاهش جزیی نسبت به روز گذشته در سطح 41 هزار و 290 تومان قرار گرفت. سکه امامی نیز امروز نوسان قابل توجهی نداشت و 27 میلیون و 879 هزار قیمت‌گذاری شد.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا با یک کاهش پنج تومانی نسبت به روز گذشته در سطح 41 هزار و 291 تومان قرار گرفت. قیمت سکه امامی نیز امروز کاهشی بود و به سطح 27 میلیون و 726 هزار تومان رسید.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا با یک کاهش جزئی نسبت به روز گذشته در سطح 41 هزار و 296 تومان قرار گرفته است. قیمت سکه امامی نیز وارد کانال 27 میلیون تومانی شده است.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا با یک کاهش تک تومانی نسبت به روز گذشته در سطح 41 هزار و 298 تومان قرار گرفته است. قیمت سکه امامی نیز در کف کانال 28 میلیون تومانی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مرداد ماهی که گذشت برای سرمایه‌گذاران سودده نبوده است.
اکوایران: قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا و کانون صرافان امروز بر خلاف بازار آزاد کاهشی بوده و با یک نوسان جزیی، رقم 41 هزار و 299 تومان را نمایش داده است. قیمت سکه امامی نیز با افزایش تقریبا 230 هزار تومانی در سطح 27 میلیون و 870 هزار تومان قرار گرفته و فاصله آن نسبت به کامال 28 میلیون تومانی کمتر شده است.
اکوایران: قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا و کانون صرافان امروز نیز اندکی کاهشی بوده و یک عدد مشابه در سطح 41 هزار و 302 تومان را نمایش داده است. قیمت سکه امامی نیز با کاهش تقریبا 100 هزار تومانی در سطح 27 میلیون و 618 هزار تومان قرار گرفته است.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا با کاهش 6 تومانی به سطح 41 هزار و 309 تومان رسیده است. قیمت سکه امامی نیز از سقف کانال 27 میلیون تومانی فاصله گرفته و با کاهش کمتر از 100 هزار تومان نسبت به روز گذشته رقم 27 میلیون و 750 هزار تومان برای آن درج شده است.
اکوایران: قیمت دلار امروز نیز در مرکز مبادله ارز و طلا کاهشی بسیار جزئی داشته و به سطح 41 هزار و 315 تومان رسیده است. قیمت سکه امامی نیز در سقف کانال 27 میلیون تومانی قرار گرفته است.