آخرین اخبار قیمت قبر

اکو ایران : شهرداری تهران برای پر کردن خزانه خود دست به هرکاری می زند حتی فروش قبور باقی مانده در بهشت زهرا. هرچند که اعلام شده این روند 20 سال است که در بهشت زهرا اجرایی می شود اما از سال 86 پیش فروش قبر در بهشت زهرا ممنوع اعلام شد .
اکو ایران :معاون عروجیان سازمان بهشت زهرا دلیل تفاوت قیمت قبور در قطعات مختلف بهشت زهرا را تشریح کرد .
اکو ایران : اعضای شورای شهر تهران امروز با افزایش قیمت قبور واقع در قطعات یک تا 112 برای دفن هر میت یا افزایش هر طبقه قبر در قبور خالی 30 ساله و بالاتر به میزان 10 درصد افزایش موافقت کردند . همچنین خدمات واگذاری حق انتفاع قبور جاری و باقیمانده فاز 3 نیز افزایش 25 درصدی خواهد داشت .
۱