آخرین اخبار قیمت گذاری دستوری محصولات تولیدی خودروسازان

اکو ایران : قیمت یک دستگاه اتوبوس تولید داخل این روزها به حدود هفت میلیارد تومان رسیده است. این قیمت، همان قیمتی است که متقاضیان برای خرید یک دستگاه تویوتا رافور مدل 2018 از بازار باید پرداخت کنند.
۱