آخرین اخبار ماشین‌آلات صنعتی

۴۰:۵۶
حمید زادبوم رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران به «اکوایران» می‌گوید: از دهه 70 تا اوایل دهه 90 یعنی پیش از قطع روابط تهران و ریاض، ایران هیچ نقشه راه مدون و دقیقی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری با عربستان سعودی نداشت. نوشتن برنامه مدون تجاری با کشورها در سال‌های اخیر شروع شده است.
۱