آخرین اخبار محصول وارداتی مکث موتور در سامانه یکپارچه

اکو ایران : مدیران سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی در دور جدید عرضه محصولات تولیدی برندهای جهنای خودروساز تعداد خودروهای در دسترس متقاضیان را از هشت خودرو به 11 خودرو افزایش دادند. عرضه ونوسیا BIG V را می توان خودروی تازه در لیست فروش سامانه یکپارچه وارداتی ها قلمداد کرد.
۱