آخرین اخبار محله هرندی

با توجه به اینکه ۶۰ درصد ساکنان محله هرندی را مهاجران غیر ایرانی تشکیل می‌دهند، ساماندهی اتباع خارجی از جمله شناسنامه، شغل، تحصیل و بزه مورد مطالعات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران قرار گرفت.
اکو ایران :‌ یک عضو شورای شهر تهران درخصوص مشکلات محله عباسی گفت :در دو بوستان محله که مورد بازدید ما قرار گرفت جمع‌های چند نفری معتادان جلب توجه می کرد و شهردار و معاون اجتماعی منطقه گفتند بعد از جمع آوری معتادین در منطقه 12 به ویژه محله هرندی به محلات منطقه 11 مهاجرت کردند.
اکوایران :‌یک عضو شورای شهر تهران گفت که مشکلات تهران با رفت و آمدهای نمایشی حل نمی شود و باید تدبیری اندیشیده شود،آقای رئیسی از منطقه هرندی بازدید کرد اما باید دید که چه اتفاقی افتاده است به قول ما ثم ماذا؟
۱۰:۱۷
از محله هرندی تهران زیان شنیدید، از اعتیاد و سرقت و ناامنی شدید؛ اما این بار راوی یکی از مسوولان شهری است؛ معاون سابق محمد باقر قالیباف و عضو فعلی شورای شهر تهران.
۱۰:۰۹
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران و معاون سابق محمدباقر قالیباف، در محله‌گردی خود و بازدید از محله هرندی تهران با اشاره به معضل بزرگ حضور معتادان در این محله که باعث افزایش ناامنی و کاهش قیمت خانه‌های این محله شده‌اند اقداماتی که تابحال برای این محله انجام شده است را کافی نمی‌داند.
۱