آخرین اخبار محمدرضا بهزادیان

۴۶:۳۷
شاید کم و بیش روایت محمدرضا بهزادیان، یکی از بنیانگذاران طیف تحول‌خواه اتاق بازرگانی را از روزگاری که بر مسند اتاق تهران تکیه زده بود، شنیده باشید؛ اما این‌بار او در گفتگو با اکوایران روایتی نو از آن روزگار ارائه می‌دهد.
۰۶:۵۸
در دهه ۸۰ شاهد بیرون آمدن اتاق تهران از دل اتاق بازرگانی ایران بودیم، اما تغییرات اولیه پابرجا نماند و تقابل و درگیری میان اتاق بازرگانی تهران و ایران موجب شد تا تغییر در راس اتاق بازرگانی تهران صورت گیرد و با برکناری محمدرضا بهزادیان، ریاست اتاق به محمد نهاوندیان برسد.
۵۹:۳۹
در دهه 80 چه اتفاقاتی در اتاق بازرگانی رقم خورد و این دوره که با پایان حضور 27 ساله علینقی‌خاموشی در اتاق همراه بود چه تحولاتی را تجربه کرد.
۱