آخرین اخبار محمود اولاد

۰۳:۴۳
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: مواد و برنامه‌های پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه عجیب و غریب است.
۰۴:۱۶
یکی از اهداف مهم پیش بینی شده در بخش مسکن در قالب برنامه هفتم مربوط به حوزه شهرسازی است. در این بخش دولت برای ساخت مسکن حمایتی به دنبال بازنگری ضوابط شهرسازی است اما سوال اینجاست که آیا این شکل بازنگری در اسناد فرادست شهری می تواند به نفع شهروندان باشد؟
۰۳:۴۹
یک کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: طی سال های گذشته برنامه ریزی و هدفگذاری در بخش مسکن به راه و روش اشتباهی کشیده شده است.
۰۴:۰۱
مرور اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن حاکی از آن است که میان اهداف تعیین شده به لحاظ کمی تناسب وجود ندارد.
۰۳:۲۷
مرور برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد با وجود اینکه بخش مهمی از اهداف بخش مسکن طی سال‌های گذشته محقق نشده اما همان اهداف به اشکال دیگر در برنامه‌های بعدی تکرار شده است.
۰۴:۰۲
بررسی ها نشان می‌دهد در برنامه‌های توسعه گذشته، بخش مسکن پای ثابت برنامه‌ها بوده و به طور مشخص مسکن‌های حمایتی هم ترجیع‌بند این برنامه‌ها به شکل‌های مختلف بوده‌اند.
۰۲:۴۷
قوانین بالادستی هم جلودار مسکن نشدند. جایی از قانون نیست که «مسکن» سهمی در آن نداشته باشد. قانون اساسی به عنوان سردمدار قوانین کشور مسکن بر برطرف کردن محرومیت مسکن تاکید دارد و در قوانین توسعه‌ای نیز برای مسکن هدفگذاری شده است؛ اهدافی که هیچ‌گاه محقق نشدند. همینطور قوانین بودجه سالانه نیز مسکن را از اهداف خود بی‌نصیب گذاشتند.
۳۲:۳۷
بررسی‌ها نشان می‌دهد در برنامه‌های توسعه گذشته، بخش مسکن پای ثابت بوده و به طور مشخص مسکن‌های حمایتی هم ترجیع‌بند این برنامه‌ها به شکل‌های مختلف بوده‌اند، اما هم حس عمومی و هم آمارهای رسمی تایید می‌کنند که اتفاق ویژه‌ای در این حوزه رخ نداده است.
۰۲:۲۳
یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه شهرسازی و مسکن، بارگذاری 8 درصد از جمعیت در سواحل جنوبی است.
۰۹:۴۹
برنامه هفتم توسعه، چه نگاهی به حوزه شهرسازی دارد؟ محمود اولاد، پژوهشگر اقتصادی در نشست واکاوی برنامه هفتم توسعه از نگاه شهرسازی می‌گوید که برنامه زمانی معنا پیدا می‌کند که محدودیتی وجود داشته باشد
۱ ۲