آخرین اخبار محمود کاشانی

۰۲:۵۵:۳۰
میراث مصدق چیست؟ طرفدارانش می‌گویند او بدون کم و کاستی نبود، اما دموکراسی‌خواه بود و پرچم مبارزه با استعمار به دست گرفت و به همین دلیل سرنگونش کردند.
۷۰ سال از ۲۸ مرداد می‌گذرد، از یک گره در تاریخ معاصر ایران؛ واحد مطالعات گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد این سوال را در حضور موسی غنی‌نژاد، محمود کاشانی و داریوش رحمانیان روی میز نقد برده است.
۰۲:۵۵:۳۰
جعبه سیاه ۲۸ مرداد ۳۲ هنوز باز نشده است؟
۰۱:۳۸
۷۰ سال از ۲۸ مرداد می‌گذرد، از یک گره در تاریخ معاصر ایران. گره‌ای که یک طرف آن را کودتا علیه دولت محمد مصدق می‌داند و طرف مقابل آن را یک برکناری قلمداد می‌کند؛ یک سمت می‌گوید مصدق به دنبال این بوده که شاه را سر جای خود بنشاند و به دلیل خیزش علیه نظم جهانی، آمریکا و انگلیس به دنبال شکست مصدق بودند، سمت مقابل می‌گوید مصدق طی یک روند قانونی کنار رفت، و چون روند قانونی بود کودتایی در کار نبود و…
۱