آخرین اخبار مخارج دولت

۰۰:۰۰
کارنامه دخل و خرج ۳ ماه بهار امسال نشان می دهد که عملکرد بودجه دولت حسن روحانی در واپسین ماه های فعالیتش، با کسری بودجه ۵۳ هزار میلیارد تومانی همراه بود.
۰۰:۵۴
آخرین بودجه قرن، ۵ رکورد را در دهه اخیر از خود به جای گذاشت.
۰۵:۳۵
هنری هازلیت در کتاب "اقتصاد در یک درس" به ما هشدار می‌دهد که فریب استدلال تامین زیرساخت‌ها توسط دولت را نخوریم! دکتر امیرحسین خالقی قضیه را شرح می دهد.
۱