آخرین اخبار مدیریت مصرف

۳۷:۱۷
روزهای پیک تابستان گذشت و نگرانی برای تولید برق پایدار کمتر شد، اما بسیاری از کارشناسان صنعت برق روزهای سرد زمستان، کمبود گاز و استفاده از مازوت را یادآوری می‌کنند. آنها معتقدند باید قبل از فرا رسیدن پیک زمستان و تابستان به فکر توسعه صنعت برق بود، در واقع قبل از آنکه زنگ خطر خاموشی‌ها به صدا دربیاید.
۲۵:۴۹
طرح «برق امید» با هدف مدیریت مصرف و فرهنگسازی از کمتر از دو ماه دیگر رسما وارد مرحله اجرا خواهد شد. با اجرای این طرح، کم مصرف‌ها از پرداخت قبض برق معاف می‌شوند و حتی برای پر مصرف‌ها نیز این امکان وجود دارد که با کاهش مصرف از پرداخت قبض رهایی یابند.
۱