آخرین اخبار مسئولیت اجتماعی شرکتی

اکوایران: از نگاه تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی، جای خالی قوانین بین‌المللی در مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران یکی از عوامل مهم در شکل گیری سبزشویی در بین کسب و کارها در ایران است. البته با این وجود نباید از نگاه برخی تحلیگران رگولاتوری شرکت‌ها در CSR به صورت مدیریت ریسکی باشد.
۱