آخرین اخبار مسعود روغنی زنجانی

۰۲:۱۴
در این بُرش، مسعود روغنی زنجانی، باسابقه‌ترین رییس سازمان برنامه‌ و بودجه بعد از انقلاب توضیح می‌دهد که در ایران طبقه‌ای به‌وجود آمده است که دائما از منابع عمومی می‌خورد و سیری ندارد.
۰۱:۲۲
در این بُرش، مسعود روغنی زنجانی، باسابقه‌ترین رییس سازمان برنامه‌ و بودجه بعد از انقلاب توضیح می‌دهد چرا باوجود نبود منابع و زمین ماندن بسیاری از پروژه‌ها، هنوز هم پروژه‌های جدیدی در مملکت کلنگ می‌خورد.
۰۳:۵۵
در این بُرش، مسعود روغنی زنجانی، باسابقه‌ترین رییس سازمان برنامه‌ و بودجه بعد از انقلاب توضیح می‌دهد که چطور شد که اقتصاد ایران به این روز رسید و چطور می‌توان ادعای اصلاح‌گران اقتصادی امروز را راستی‌آزمایی کرد.
۰۲:۳۶
در این بُرش، مسعود روغنی زنجانی، باسابقه‌ترین رییس سازمان برنامه‌ و بودجه بعد از انقلاب از تعارضی در قانون اساسی صحبت می‌کند که موجب شد اقتصاد و سیاست در ایران وضعیت دوسر پیدا کند.
۰۰:۵۰
در این بُرش، مسعود روغنی زنجانی، باسابقه‌ترین رییس سازمان برنامه‌ و بودجه بعد از انقلاب به رقابتی نبودن بخش بزرگی از اقتصاد ایران اشاره می‌کند؛ بخشی که در قبضه دست خصولتی‌ها است.
۰۱:۳۸
در این بُرش، مسعود روغنی زنجانی، باسابقه‌ترین رییس سازمان برنامه‌ و بودجه بعد از انقلاب درباره بی‌اعتنایی به درس‌آموخته‌های جهانی در ایران می‌گوید.
۰۱:۱۹
در این بُرش، مسعود روغنی زنجانی، باسابقه‌ترین رییس سازمان برنامه‌ و بودجه بعد از انقلاب درباره نگاه حاکمیت به بخش خصوصی توضیح می‌دهد.
۰۱:۲۷
در این بُرش، مسعود روغنی زنجانی، باسابقه‌ترین رییس سازمان برنامه‌ و بودجه بعد از انقلاب توضیح می‌دهد که چطور از همان اول هم به خصوصی‌سازی رحم نشد. پروژه‌ای که باید در یک فضای رقابتی و شفاف به‌منظور رشد و توسعه بخش خصوصی پیش می‌رفت، از ابتدای امر شد جایی برای نهادهای مختلف قدرت، برای ارتقاء قدرت اقتصادی و سیاسی خودشان.
۰۱:۵۳
در این بُرش، مسعود روغنی زنجانی، باسابقه‌ترین رییس سازمان برنامه‌ و بودجه بعد از انقلاب درباره آن‌چه بر خصوصی‌سازی در ایران گذشت صحبت می‌کند.
۰۷:۱۱
در این بُرش، مسعود روغنی زنجانی، باسابقه‌ترین رییس سازمان برنامه‌ و بودجه بعد از انقلاب از حال‌وهوای دهه ۶۰ می‌گوید و شرایطی که در آن اولین برنامه توسعه بعد از انقلاب نگارش شد.
۱ ۲