آخرین اخبار منابع طبیعی ایران

۳۱:۲۴
یارانه انرژی به جیب چه کسی می‌رود؟
اکوایران: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: واگذاری اراضی ملی و دولتی برای کشاورزی فقط با تایید این سازمان امکان‌پذیر است.
اکوایران: دریای خزر، بزرگترین حجم آبی داخلی خشکی جهان، به طور پیوسته در حال کوچک شدن است. سطح آب در سال 2022 به پایین‌ترین حد بحرانی رسید و همچنان به طور سالانه 6 تا 7 سانتی متر کاهش می‌یابد و برخی پیش بینی‌ها حاکی از آن است که ممکن است تا پایان قرن، سطح آب 9 تا 18 متر کاهش یابد.
۱