آخرین اخبار مناطق ویژه اقتصادی

اکوایران: داد‌ه‌های اعلام شده از سوی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهداز ابتدای امسال تاکنون ۳.۱ میلیارد یورو سرمایه در مناطق آزاد جذب شده است که حجم قابل توجهی از این تقاضاها وارد حوزه عملیاتی شده است.
اکوایران: چین موفق‌ترین کشور جهان در استفاده از مناطق ویژه به عنوان ابزاری برای جذب سورمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب‌ ‌می‌شود. این کشور بیش از 100 منطقه در انواع مختلف ایجاد کرده که به یکی از ابزارهای اصلی برای تقویت توسعه فناوری و صنعت تبدیل شده است. با این شرایط می‌توان گفت این کشور می‌تواند نقش قابل توجهی در توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران داشته باشد.
بی تردید ریشه ای ترین و تاثیر گذار ترین اقدام اقتصادی "دنگ ژیائو پینگ" در چین تشکیل "مناطق ویژه اقتصادی" (SEZ) و گسترش نقش بازار، ابتدا در این مناطق ویژه و سپس در اقتصاد کشور بود.
۱