آخرین اخبار میلاد خیالی

۰۱:۳۱
این روزها استفاده از موتورسیکلت در کلان شهرها بسیار متداول شده و بسیاری از افراد برای تردد آسان از این وسیله نقلیه در کشور استفاده می کنند. اما سوالی که شاید برای علاقمندان به این وسیله نقلیه مطرح شود این باشد که در حال حاضر چه تعداد موتورسیکلت در کشور تولید می شود؛
۱