آخرین اخبار ندا کردونی

۱۵:۲۲
نهم اسفند 1402در همایش «مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ فرهنگ‌سازی و سیاستگذاری مشارکت محور» در اتاق بازرگانی تهران، ندا کردونی حقوقدان و بنیان گذار توسعه دانش بنیان ندای توسعه به نقد عملکرد دولت در ایران در جریان قانونگذاری پرداخت و گفت: در هیچ کجای دنیا هیچ دولتی به صورت دفعی قانونی را تصویب نمی‌کند حتی اگر بخش خصوصی آن بخش خصوصی واقعی نباشد. اگرچه من براین باور هستم بخش خصوصی در ایران به دلیل قدمتش…
۱