آخرین اخبار نرخ بهره منفی ژاپن

اکوایران: تورم سالانه ژاپن در ماه ژانویه به 2 درصد کاهش یافت، با این وجود فراتر رفتن آن از انتظارات، امیدها برای کنار گذاشتن زودهنگام نرخ بهره منفی را تقویت کرد.
۱