آخرین اخبار نرخ سود 1401

نرخ سود بین بانکی در هفته دوم تیر ماه روند صعودی خود را ادامه داده و یک گام دیگر به 21 درصد نزدیک شد. ثبت 20.95 درصدی این شاخص در هفته اخیر موجب شد تا نرخ سود بین بانکی در قله شش ماهه قرار بگیرد .
​نرخ سود بازار باز در هفته دوم تیر ماه به 20.3 درصد رسید. بررسی های اماری نشان می دهد این بیشترین میزان نرخ سود در بازار باز در تاریخ برگزاری بازار بوده است. این درحالی است که با وجود افزایش این نرخ اما هم چنان نیاز بانک ها در سطح بالایی قرار داشته و میزان موافقت بانک مرکزی با بسط پول در مرز 60 همت قرار داشته است.
نرخ سود در بازار بین بانکی روند صعودی خود را ادامه داده و به بالاترین میزان خود در شش ماه اخیر رسید. این نرخ که هر هفته از سوی بانک مرکزی تعیین می شود در نخستین مقطع هفت روزه تابستان برابر با 20.85 درصد ثبت شده است.
هرینه وام مسکن متاهلین درروز 30 خرداد ماه پس از دو هفته از مرز 130 میلیون تومان پایین تر آمد. برخی از تحلیلگران ریشه کاهش قیمت در این مقطع را افت تقاضا در این روز در مقایسه با قبل می دانند.
​نرخ سود در هفته چهارم خرداد 1401 در سه بازار رکورد زد. وام مسکن، بازار باز و بازار بین بانکی. در همین رابطه بررسی ها نشان می دهد نرخ سود بین بانکی و بازار باز به بالاترین سطح خود در 5 ماه اخیر رسید.
نرخ سود بین بانکی در هفته چهارم خرداد 1401 به 20.68 درصد رسیده که بالاترین میزان این شاخص در بازه 5 ماهه بوده است. این رکوردزنی هم سو با افزایش ثبت شده در عملیات بازار باز به ثبت رسید.
در هفته چهارم خرداد 1401 حجم خرید اوراق به کمترین سطح خود در سال جاری رسیده است. این کاهش هم سو با افت نرخ سود موزون در بازار اولیه بوده است. بررسی ها نشان می دهد تمایل بانک ها به تاریخ سررسید اوراق بیشتر از نرخ سود بوده است.
در هفته سوم خرداد 1401 نرخ سود وام مسکن به کانال 27 درصد رسیده و رکوردزنی کرد. این روند در سایر بازارهای مالی این مقطع نیز صعودی بوده و همراه با ثبت رکوردهای بالایی بوده است. بازار باز و بازار بین بانکی از مثال های دیگر این معاملات بوده است.
در پایان سومین مرحله فروش اوراق بدهی دولتی، مجموعا 9 هزار و 330 میلیارد تومان اوراق فروخته شده و به همین میزان از کسری بودجه دولت تامین شد. بررسی های آماری یکی از مهمترین دلایل سطح بالای مشارکت مشتریان در این بازار را رشد نرخ سود اوراق نشان می دهد که این رقم به صورت موثر به 21.8 درصد رسیده است.
هزینه وام مسکن در روزهای اخیر مسیری صعودی داشته و د رنتیجه قیمت اوراق تسه به 140 هزار تومان نزدیک تر شد. برآورد نرخ سود واقعی متقاضیان از دریافت وام نشان می دهد این شاخص برای دومین روز متوالی در کانال 27 درصد به ثبت رسیده است.