آخرین اخبار نرخ سود بازار باز بانک مرکزی

اکوایران: بانک مرکزی برای دومین بار متوالی در بازار باز تزریق پول کرد. مجموع دو عملیات ثبت شده دراین هفته نشان میدهد حدود 148 همت پول در بانکها تزریق شده که در تاریخ این معاملات سابقه نداشته است. این موضوع می تواند سیگنالی مهم از کسری در نظام بانکی باشد.
نرخ سود بازارهای مالی در بالاترین سطح تاریخی خود در هفته دوم اسفند ماه قرار گرفته است. بسیاری معتقدند این اتفاق قاعدتا در راستای اقدام مهم بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم روی داده است. این مرکز در ماه های اخیر در رابطه با مقابله با رشد تورم در کشور تصمیم بر افزایش نرخ بهره بین بانکی گرفته است.
در هفته دوم دی ماه نرخ سود در هیچ بازاری نزولی نبود. در مهم ترین آن ها بازار اولیه و بازار بین بانکی مسیر نرخ سود صعودی بوده و رکوردهای قابل توجهی را در این هفته از خود برجای گذشته است. این در حالی است که اوضاع در بازار باز همچنان آرام است.
سقف شیشه ای معاملات بانک مرکزی در هفته های سال جاری همواره در مرز 70 همت قرار داشته و بالاترین سطح آن 95 همت بود. در هفته های اخیر این سقف شیشه ای معین شده از سوی بانک مرکزی شکسته شده و در سطح 100 همت قرار گرفته است. اتفاقی که می تواند به باور برخی موجب آزاد سازی تورم در کشور شود.
​نرخ بهره بین بانکی رکورد یک ماهه زده است. بررسی های آماری در نرخ سود بازارهای مالی دیگر نشان می دهد با وجود کاهش در برخی بازارهای مالی اما هنوز این سطح در مرتبه بالایی قرار دارد.
بازارهای مالی در هفته اخیر در خلاف جهت هفته قبل خود حرکت کردند. به این معنا که نرخ سودی که در تمام بازارها در هفته سوم مرداد ماه روندی کاهشی داشته در این هفته دوباره صعودی شده و خیز بلندی برداشته است. دراین میان مقایسه ها نشان می دهد بیشترین میزان رشد در بازار باز رخ داده که اکنون با ثبت 20.3 درصد درراس سه هفته قرار گرفته است.
نرخ سود بین بانکی در هفته سوم مرداد ماه با 0.05 واحد درصد کاهش نسبت به هفته قبل مسیر نزولی خود را ادامه داد. داده ها نشان می دهد سرعت افت این متغیر در مقطع کنونی کاهش پیدا کرده اما همچنان مسیر نزولی خود را ادامه داده است.
بازار باز سه سال است که به اقتصاد ایران اضافه شده تا بانک مرکزی از طریق آن بتواند نقدینگی بانک ها را کنترل کند. در هفته سوم تیرماه نرخ سود بازار باز در جهشی بی سابقه به بالاترین حد هفتگی تاریخی خود رسیده و یک گام دیگر به 21 درصد نزدیک شد. بررسی بسط پول در این بازار نشان می دهد ضمن ثبات هفتگی تزریق پول در بازار باز اما نرخ پذیرش اوراق بدهی دولتی صعودی تر شده است.
بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی درهفته دوم تیر ماه تنها بازاری بود که با کاهش قابل توجه نرخ سود مواجه شد. در سایر بازار های مورد بررسی یا تغییر چشمگیری ثبت نشده یا نرخ سود روند صعودی را از خود برجای گذاشته است.
نرخ سود در بازار بین بانکی روند صعودی خود را ادامه داده و به بالاترین میزان خود در شش ماه اخیر رسید. این نرخ که هر هفته از سوی بانک مرکزی تعیین می شود در نخستین مقطع هفت روزه تابستان برابر با 20.85 درصد ثبت شده است.