آخرین اخبار نرخ سودبازار باز

اکوایران: در هفته منتهی به 6 شهریور سال جاری حدود 116 همت نقدینگی در بازار باز تزریق شده است. بررسی ها نشان می دهد تزریق پول در این بازار در هفته های اخیر مسیری صعودی را اتخاذ کرده است.
اکوایران: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در هفته‌های اخیر به مرز 300 همت رسیده، اما تا هفته نخست بهمن، نرخ بهره بین‌بانکی در مرزی ثابت حرکت کرد. طبق داده‌ها، عمده رشد تزریق پول در بانک‌ها در این هفته‌ها از مسیر بازار باز و اضافه‌برداشت‌ها رقم خورده که حاکی از رکوردهای بی‌سابقه‌ای در خصوص کسری نقدینگی بانک‌ها بوده است.
نرخ سود در بازار باز ثابت مانده و معادل با 21 درصد بوده است. برخی این اقدام بانک مرکزی را در راستای تثبیت نرخ بهره بین بانکی می دانند که در این هفته ثابت مانده است.
18 بانک در هفته منتهی به 18 مهر ماه از بانک مرکزی استقراض نقدینگی کرده اند . عملیات بازار باز در این هفته همانند مراحل دیگر ثابت مانده و تغییری نداشته است. این در حالی است که در بازار بین بانکی یا همان بازار شبانه بانک مرکزی تزریق پول در بانک ها را 2 هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
در هفته دوم مهر ماه نرخ سود بین بانکی مسیری نزولی داشته و نرخ سود بازار باز همچنان در سطح ثابت 21 درصد ادامه پیدا کرد. در همین رابطه معاملات بانک مرکزی با بانک ها در بازار باز همچنان روندی ثابت داشته و اعتبارات قاعده مند این نهاد در بازار شبانه بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم مهر ماه 1401 نزولی شده و پس از سه هفته از کانال 20.9 درصد پایین آمد. به طور کلی در تحلیل این رویداد از دید کارشناسان دو دیدگاه مهم وجود دارد. برخی هنوز معتقدند این کاهش نمی تواند عامل بهبود شرایط نقدینگی بانک ها باشد.
نرخ بهره بین بانکی در هفته چهارم مرداد ماه دوباره صعودی شد. شاخصی که بانک مرکزی تمایل داشت آن را تنزل دهد و به سود بورسی ها رفتار کند. بررسی های آماری در کنار شنیده های اکو ایران نشان می دهد مهم ترین مانع بر سر کاهش نرخ بهره کمبود منابع در بازار بین بانکی است. موضوعی که از افت بیشتر نرخ بهره در این مقطع جلوگیری کرده است.
برخی نرخ بهره را دماسنج بازارهای مهم می دانند اما برخی دیگر معتقدند آنچه ارقام نشان می دهد همه خبر از تب بالای ناشی از سوء نقدینگی در نهادهای مالی دارد. اتفاقی که به باور این دسته اگر مهم تر از نجات بورس نباشد کمتر از آن نیست.
نرخ سود بازارهای مالی در هفته دوم اردیبهشت ماه 1401 در هیچ بازاری مسیری نزولی نداشته است. این روند تنها در بازار باز ثابت بوده و در سایر بازارها روند تقریبا صعودی را ثبت کرده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر صعودی شده و با ثبت رقم 20.36 درصد به رکورد خود در یک ماه اخیر رسید. این در حالی است که بانک مرکزی در بازارهای مالی هفته پایانی فروردین ماه نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان پول بسط داده بود تا نرخ سود را کنترل کند.
۱ ۲