آخرین اخبار نظر مجری طرح واردات خودروی صمت درباره واردات

اکو ایران : بیش از یک سال از انتشار آیین نامه اجرایی واردات خودروهای صفر کیلومتر می گذرد اما هنوز خودروهای مدل 2022 و مدل 2023 در بازار رویت نشدند. حال خبر می رسد سیاست گذار خودرویی واردات کدام خودروها را هدف خود قرار داده است.
۱