آخرین اخبار نظم جهانی

۱۸:۵۳
محمد جواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه در هفدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران اظهار کرد: با پایان نظم دو قطبی جهان سیال شد. نه تنها کشورها که کنشگران اصلی بودند دیگر قطب نیستند، بلکه کنشگران جدیدی وارد شدند که ابتدا کنشگران غیر حکومتی بودند و در مرحله بعد این کنشگران به هوش مصنوعی تبدیل شده اند.
۲۱:۰۰
منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه در هفدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران بیان کرد: نظم فعلی جهان در حال گذر است اما باید چرایی رفتن این نظم را بدانیم.
اکوایران: امروز، ایالات متحده با جهانی با رقبای واقعی روبرو است و بسیاری از کشورهای دیگر با قدرتی که باز یافته‌اند، اغلب با سرپیچی از واشنگتن، منافع خود را دنبال می‌کنند.
۲۳:۴۷
وزیر خارجه آمریکا گفته چین بزرگترین چالش نظم جهانی خواهد بود چرا که بزرگترین پروژه تاریخ بشر را کلید زده است: راه ابریشم نوین.
اکوایران: حتی در ابتدایی‌ترین سطوح اقتصادی، چین به ایالات متحده نیاز دارد - واقعیتی که شی به وضوح یا هنوز متوجه نشده است یا از اعتراف به آن امتناع می‌ورزد.
اکوایران: ریچارد هاس در پایان دو دهه مدیریت مشهورترین سازمان خصوصی آمریکا که بر امور بین‌الملل تمرکز دارد باور دارد جدی‌ترین خطر برای امنیت جهان در حال حاضر، «خودِ ایالات متحده» است.
اکوایران: تصور چین به عنوان یک قدرت تجدیدنظرطلب که به دنبال تخریب نظام بین المللی است بیش از همه در ارتباط با مسائل ژئواستراتژیک شرق آسیا مورد توجه قرار داشت. اما امروز شی جین پینگ صراحتا چین را قدرت جهانی قلمداد کرده و پار را فراتر گذاشته است.
اکوایران: وقتی جهان، دیگر تک قطبی، دوقطبی یا حتی چندقطبی نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟
اکوایران: تهدیدهای داخلی و فراملی به اولویتی بالاتر از اصل بازدارندگی تبدیل شده‌اند. در قیاس با عصر صنعتی شدن، دولت‌ها بیش از آنکه در برابر تهدیدهای خارجی آسیب‌پذیر باشند، درگیر تهدیدهای داخلی‌اند و در برابر آنها ضعف دارند.
اکوایران:در حالی که چین و روسیه در فوریه2022 مشارکت بدون محدودیت را اعلام و متعهد شدند تا برای جلوگیری از وقوع انقلاب های رنگی و مداخله خارجی در امور آسیای مرکزی با یکدیگر همکاری داشته باشند، واضح است که پکن به دنبال جا به جایی جایگاه روسیه در منطقه‌ا‌ی است که تحت سیطره مسکو قرار دارد.