آخرین اخبار نقدینگی 1400

در اسفند 1400 متغیرهای کلان اقتصادی در ایران دو رکورد مهم را ثبت کردند. بررسی های آماری نشان می دهد ضریب فزاینده نقدینگی در کشور برابر با 8 واحد بوده و در قله یک دهه قرار گرفته و حجم نقدینگی افزوده شده در این ماه نیز به بیشترین سطح خود از ابتدای 90 تاکنون رسیده است.
سال 1400 دونیمه متفاوت اقتصادی و سیاسی را داشته است. ارزیابی اولیه عملکرد دولت ها در دوره شش ماهه پایانی روحانی و شش ماهه نخست رئیسی نشان می دهد رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم افزایش بیشتری را ثبت کرده که می تواند تبعات تورمی بالاتری را به همراه داشته باشد.
رشد ماهانه نقدینگی در پایان 1400 در راس دوزاده ماهه قرار گرفته و برابر با 4.5 درصد ثبت شد. به طور کلی بررسی ماهانه متغیرهای پولی در اسفند سال گذشته نشان از شتاب مسیر صعودی رشد ماهانه در این شاخص ها داشته است.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 میلادی به 69 رسیده است. بررسی دو دیدگاه از این شاخص نشان می دهد آیا نقدینگی و رشد آن می تواند بر تورم اثرگذار باشد یا خیر؟
پول و شبه پول در بهمن ماه 1400 روندی صعودی داشته و در این مقطع دو رکورد مهم را ثبت کردند. این روند افزایشی در نهایت منجر به آن شد که نقدینگی در کشور رشدی 39.7 درصدی را به ثبت برساند.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول 1401 روندی صعودی داشته و به 20.36 درصد رسید. بررسی ها نشان می دهد این بیشترین میزان افزایش هفتگی نرخ بهره از ابتدای آذر سال گذشته تاکنون بوده است.
رشد ماهانه نقدینگی و پایه پولی در بهمن 1400 دوباره شیب صعودی داشته و در مسیر افزایشی قرار گرفته اند. بررسی رشد یازده ماهه پایه پولی و نقدینگی دراین مدت نشان می دهد این شاخص ها به رکوردهای یک دهه رسیده و نشان از افزایش احتمال تورم در کشور دارند.
افزایش رشد ماهانه در پایه پولی و نقدینگی بهمن ماه نشان می دهد این شاخص ها در مسیر افزایشی قرار گرفته و روندی رو به رشد پیدا کرده اند. در همین رابطه در بهمن ماه 127 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده که معادل با رشدی 2.7 درصدی بوده است. این میزان افزایش در شاخص تورم ساز کشور در 4 ماه اخیر بی سابقه بوده است.
تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در بهمن‌ماه 1400 از رکورد در چاپ پول و تخصیص ارز 4200 حکایت دارد.
رشد 10 ماهه شبه پول در دی ماه 1400 به 30.3 رسیده و رکورد هفت ساله زد. این در حالی بود که رشد پول افزایش قابل توجهی دراین مقطع نداشته است. بررسی ها نشان می دهد مهم ترین علت در اتفاقات زمستانی نقدینگی، به توافق برجام و نرخ سود بین بانکی تعلق دارد.
۱ ۲