آخرین اخبار واردات خودرو

سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های وارداتی با عرضه ۶ مدل خودرو باز شد؛ گفته می‌شود که این خودرو‌ها با همکاری بانک مرکزی تا پایان آذر و نهایت دی ماه تحویل مشتریان داده می‌شود.
ایران کشوری استثنایی از نظر مساله خودرو است و احتمالا استثنایی باقی خواهد ماند. اگر در یک تحلیل جامع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به موضوع بنگریم، خسارت‌های صنعت خودرو برای اقتصاد ایران به‌ویژه در دو دهه اخیر با هیچ خسارتی در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران از زمان تمدن هگمتانه تاکنون قابل مقایسه نیست.
۲۵:۲۹
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، می گوید واردات خودرو تنها به دلیل کمبود ارز به بن بست نخورده، بلکه ارز تنها یکی از مشکلات موجود است.
۱