آخرین اخبار واردات گندم معمولی ‌و دروم

اکوایران: مجوز واردات گندم برای اولین بار برای بخش خصوصی صادر شد و به این طریق انحصار واردات گندم شکسته شد و از این پس فعالان این بخش می توانند در کنار شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به وادرات گندم اقدام کند.
۱