آخرین اخبار وزارت رفاه

۰۸:۲۱
پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی مدتی پیش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد. بنابر اطلاعات منتشر شده اگر این طرح تصویب شود، تشکل‌هایی مانند خیریه‌ها رتبه‌بندی می‌شوند و زیر نظر وزارت کشور مشمول دریافت شناسنامه خواهند شد.
۰۲:۱۱
سرپرست وزارت رفاه اخیر گفته که اطلاعات یارانه‌بگیران از 9 سال پیش به روز رسانی نشده است، او با این گزاره، حتی وزیر مستعفی رفاه را زیر سوال برده است چرا که او چیز دیگری گفته بود.
۵۰:۵۷
احمد میدری، پژوهشگر حوزه رفاه و آسیب‌های اجتماعی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم معاون رفاه اجتماعی وزیر کار بود، معتقد است: فقرا ابزار و قدرت کافی برای مطالبه‌گری را ندارند.
۰۱:۰۲:۳۱
فقر، در دهه ۹۰ چهره خشن خود را رو کرد. برآوردها و نتیجه مطالعات پژوهشگران و نظریه پردازان هم با فرمول‌های مختلف محاسباتی مؤید همین موضوع است.
۰۱:۳۱
گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم ماه بهمن توسط وزارت رفاه منتشر شده است و بر اساس این گزارش قند، شکر، سبزیجات، میوه و خشکبار بیش‌ترین تاثیر را بر نرخ تورم داشتند.
۱