پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • وزیر پیشنهادی صنعت کیست ؟

    سید رضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از خبرهای خوبی برای تولید و تجارت رونمایی کرد.

    ۰ مشاهده ۰۳:۱۷
۱