آخرین اخبار پویا جبل‌عاملی

۰۱:۱۶
در سال‌های اخیر «اقتصاد» به یکی از دغدغه‌های روزمره مردم تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که سن‌وسال، وضعیت شغلی و تحصیلی نمی‌شناسد و همه افراد را درگیر خود کرده است.
۰۱:۲۱:۱۹
طبق نتایج یک افکارسنجی که به سفارش مجموعه دنیای اقتصاد و با حمایت مجمع سازندگان کیش صورت گرفته، برای بیش از 50 درصد مردم «گرانی» اولین نگرانی اقتصادی بوده است.
۵۵:۱۰
فرمان نقدینگی دست کیست؟ بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه؟ سیاستگذار مالی به هدایت نقدینگی علاقه دارد، چرا که می‌خواهد برای شعارهایش پول داشته باشد و به همین علت ‌در بودجه‌های سنواتی، تسهیلات تکلیفی چاق‌تر شده‌اند.
۰۸:۲۹
بعد از اخبار آزادسازی قریب‌الوقوع 6 میلیارد دلار از ارزهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی، یکی از پرسش‌های مهم این است که این موضوع بر نقدینگی و پایه پولی اثرگذار است یا خیر؟
۵۲:۳۸
ارزهای آزاد شده ایران در کره جنوبی یکی از اخبار مهم این روزهای اقتصاد ایران است. دلارهایی که گفته می‌شود دولت مالک آنها نیست و احتمالا فقط صاحب یک میلیارد دلار آن است.
۰۱:۰۳
آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی چه سرنوشتی را برای ریال رقم می‌زند؟
۱