آخرین اخبار چکه کردن

اکو ایران :‌مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری (مترو) تهران و حومه درواکنش به چکه کردن یکی از ایستگاه های قدیمی مترو گفته که برخی از ایستگاه هایی که چند ماه از بهره برداری آنها گذشته است هم چکه می کند .
۱