آخرین اخبار کریدور نرخ بهره

اکوایران: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد برای دومین هفته متوالی میزان تزریق در بازار باز بیش از 200 همت صورت گرفت و این موضوع با کاهش اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها همراه شد.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 8 فروردین 1403 به 23.62 درصد رسیده که هرچند در قیاس با هفته گذشته خود کاهش داشته اما همچنان در ادامه روند صعودی سه ماهه قرار دارد.
۱