آخرین اخبار کشور های توسعه یافته

۱۸:۰۱
سال 2010 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق دسترسی به آب و پساب زدایی را به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخت. بسیاری از کشورها هم در قانون اساسی خود، حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم را گنجانده‌اند. اما این حق تا چه اندازه به واقعیت پیوسته است؟ تا چه اندازه می‌توان گفت که دولت‌ها خود را ملزم به اجرای آن کرده‌اند؟
۱