آخرین اخبار کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران

اکوایران: ارزیابی روند صادرات صنایع غذایی از سقوط آزاد صادرات این بخش به لحاظ ارزشی و وزنی در بازه زمانی ۶ساله حکایت دارد.
۱