آخرین اخبار کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران

۰۰:۵۸
صالح شکوهی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در نشست واکاوی برنامه هفتم از نگاه شهرسازی به دو بند پرمناقشه و البته حذف شده درباره کمیسیون‌های ماده 5 و ماده 100 که در پیش نویس برنامه هفتم وجود داشت، اشاره کرد.
دبیرکمیسیون ماده 5 شهرداری تهران در واکنش به غیر قانونی اعلام کردن یکی از مصوبات این کمیسیون گفت: کمیسیون ماده پنج به هیچ عنوان کار خلاف قانون انجام نداده و در راستای وظایف قانونی خود عمل کرده و اقدامی بجا انجام داده است چراکه کمیسیون وظیفه دارد دولت را در دستیابی به اهداف و برنامه‌ ها برای توسعه گردشگری یاری دهد.
۱