پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • ۴ باور اشتباه درباره قیمت بنزین

    آیا بنزین گران است؟

    ۰ مشاهده ۰۴:۲۸
  • روسیاهی جامانده از یارانه ها

    دلارنیمایی، ارز۴۲۰۰ تومانی، یارانه سوخت، عرضه‌ سکه و خودرو به نرخ دولتی از جمله یارانه هایی اند که با هدف حمایت از مردم طبقه متوسط و فقیر داده‌‌شد اما گروه‌های ذینفع از آن سهم ناچیزی داشتند. یارانه های‌سیاه چگونه منابع‌ارزی کشور را بلعیدند؟

    ۰ مشاهده ۰۶:۳۴
۱