از اردیبهشت ماه امسال، بسیاری از سهامداران گزینه آزادسازی را برای سهام عدالت برگزیده‌اند اما هنوز نمی‌دانند که بعد از فروش آن، مبلغش چه زمانی به حسابشان می آید. از طرف دیگر سهامداران نمی‌دانند دقیقا کدام یک از سهم های داخل سبد سهام عدالت و با چه قیمتی به فروش می رود. امروز در برنامه دیدبان بورس، به همراه معصومه طاهرخانی به پاسخ به ابهامات در خصوص سهام عدالت پرداخته‌ایم.