پخش زنده پخش زنده اکو ایران

پیشنهاد سردبیر

درباره اکو ایران

ماموریت اصلی «اکو ایران»، به ‌عنـوان یک گروه رسانه‌ای خبری- تحلیلی اقتصادی، بسط و ترویج دانش اقتصادی با هدف ارائه اطلاعات ، اخبار و تجزیه و تحلیل آنها از طریق فن آوری های نوآورانه ، به سرعت و با دقت و در نهایت دسترسی به یک شبکه پویا از اطلاعات ارزشمند مالی و اقتصادی بازار و ایده ها است. پایبندی به اصول «اقتصاد رقابتی» فلسفه بنیادین «اکو ایران» است که همواره ثابت خواهد ماند و تغییرات احتمالی صرفا در شیوه نشر اخبار و ارائه تحلیل‌ها و تولید برنامه ها با رعایت اصول و استانداردهای حرفه‌ای خواهد بود.