آخرین اخبار سومین همایش و نمایشگاه اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران

کوایران: ارزش آفرینی 70 هزار میلیارد تومانی صنایع پلیمری در کنار اشتغالزایی نزدیک به 950 هزار نفری آن موجب شده تا این صنعت به عنوان اشتغالزا‌ترین صنعت کشور محسوب شود.
۱