آخرین اخبار سومین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران

۱۱:۱۲
در شرایط تحریم که صادرات نفت به حداقل رسیده، صنایع فلزات غیرآهنی در کنار صنایع دیگر بار بخش نفتی را به دوش می‌کشد.
۰۳:۴۶
سومین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته با نگاهی به تولید و بازار آغاز به کار کرد.
۱