آخرین دیدگاه

اندازه‌‌‌گیری تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت مستمر و طولانی‌‌‌مدت امر دشواری است؛ چون تفکیک آن از…
«پنج ساعت پیش بم فرو ریخته اما هنوز دو دلم که برم یا نرم. اصلن برا چی باید برم؟ برای تم بیاتی که از زلزله طبس تو ذهنم…
رای دیوان عالی ایالت کلرادو دعاوی حقوقی در مورد نقش ترامپ در شورش 6 ژانویه 2021 را وارد مرحله جدیدی کرده است.