آخرین اخبار دیدگاه

پژوهشگرانی که بعدها تاریخ صعود و فرود شگفت‌انگیز بورس ایران در سال ۱۳۹۹ را خواهند نوشت، احتمالا به نبود چارچوب فکری…
ایران تنها چند گام با عبور از آستانه گریز هسته ای فاصله دارد ولی با این همه نمی داند که اگر از این خط عبور کند چه…
براساس گزارش انجمن مواد معدنی استرالیا شرکت های معدنکار این کشور در سال مالی 2018-2017 جمعاً مبلغ نزدیک 31 میلیارد…
در اقتصادی که تورم هنوز کنترل نشده و دهه‌هاست که درگیر تورم مزمن ۲۰درصدی و بالاتر است، قیمت معنی خاصی ندارد؛ چون دیری…
چرا تورم وجود دارد؟ چون بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی موجب رشد پول هستند. چرا کارگران فلان کارخانه سه ماه است حقوق…
وعده‌های کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال انبوه در کوتاه‌مدت آن هم در کنار سیاست‌های بازتوزیعی و مداخله‌جویانه دولت در…
در سال ٢٠١٤، دو ماه پس از شروع ریاست جمهوری آقای اردوغان، ترکیه از فهرست خاکستری خارج شد. تاریخ این بار برای ترکیه…
واقعیت این است که هیچ بانکی در ایران به مشتریان خود اعتبار خرد برای مصرف روزمره نمی‌دهد. تنها سرویسی که بانکها در این…
بی تردید اقتصاددانی را نمی توان یافت که زیان های تورم دورقمی ما را دست کم بگیرد یا ضرورت مهار آن را واجد اولویت نداند.…
دقت در اقدامات مالى دولت در طول سال ١٣٩٩ و ١٤٠٠ به خوبى نشان مى دهد که نقش غالب در تغییرات نرخ بهره بازار بین بانکى را…
۱