آخرین چهره روز

27 ژانویه (7 بهمن) سالروز تولد یک استعداد بی‌بدیل در موسیقی جهان است: ولفگانگ آمادئوس موتسارت