آخرین اخبار بازار دارایی

۰۰:۴۳
مصرف‌کنندگان یا به عبارت دیگر طرف تقاضا از وضعیت بازار خودرو دل خوشی ندارند. عرضه نامنظم، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، در…
کارشناسی خودرو