آخرین برق و آب

۳۴:۵۱
در سال‌های اخیر منطقه غرب آسیا و بالاخص ایران با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کنند. کشورهایی که مشکل آبی جدی‌تری دارند…
۳۸:۳۷
بررسی تاریخی دلایل ایجاد بحران در یکی از مهم‌ترین منابع زیست‌محیطی، یعنی مساله آب در ایران، با شیوۀ سیاستگذاری و…
کارگزاری مفید