۱۰:۳۸
در بحران بی آبی سراغ هر کدام از شهرهای حوزه آبریز زاینده روز برویم انگشت اتهام را به سمت اهالی شهرهای دیگر ‌می‌گیرد.

آخرین اخبار برق و آب

۲۳:۵۴
صدها نفر از مردم و کشاورزان اصفهان در اعتراض به خشکی زاینده رود در بستر این رودخانه خشک دست به اعتراض زدند.
۱۰:۳۸
در بحران بی آبی سراغ هر کدام از شهرهای حوزه آبریز زاینده روز برویم انگشت اتهام را به سمت اهالی شهرهای دیگر ‌می‌گیرد.
آن طور که سخنگوی صنعت برق گفته است دولت به دنبال طرحی است که در صورت تصویب بالغ بر ۵ میلیون مشترک مصرف برق که دولت…
به گزارش اکو ایران در حالی که شرکت مدیریت منابع آب ایران از ابتدای سال آبی تا ۷ آبان از کاهش ۲۷ درصدی ذخایر پشت سدها…
۱