۰۳:۳۵
ولی گل‌محمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید برای فهم سیاست خارجی ترکیه در قبال جنگ اوکراین باید به مفهوم بازگشت قدرت‌های…

آخرین راهبرد

۰۳:۳۵
ولی گل‌محمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید برای فهم سیاست خارجی ترکیه در قبال جنگ اوکراین باید به مفهوم بازگشت…
۰۲:۲۰
سید احمد موثقی، استاد دانشگاه تهران درباره آینده جریانات سلفی-تکفیری چون داعش می‌گوید:« به طور مشخص داعش نه لزوما با…