آخرین سفر در زمان

۰۳:۲۸
در این برنامه «سفر در زمان» به 109 سال پیش سفر کردیم؛ زمان تاج‌گذاری آخرین شاه قاجار که با تیره و تار شدن اوضاع جهانی…
۰۱:۳۶
در این برنامه سفر در زمان، چند خبر کوتاه منتشر شده در جراید دهه 50 طی هفته سوم تیرماه را مرور کردیم.
ایرانسل