۰۲:۲۹
پس از یک دهه مذاکرات فشرده، بوی توافق هسته‌ای ژنو 3 در فضای خوش و بش به مشام رسید. این یکی از اخبار هفته گذشته در دهه 80 است که…

آخرین سفر در زمان

۰۲:۲۹
پس از یک دهه مذاکرات فشرده، بوی توافق هسته‌ای ژنو 3 در فضای خوش و بش به مشام رسید. این یکی از اخبار هفته گذشته در دهه…
۰۱:۵۲
افزایش قیمت زمین، دولت را ناچار به تهیه لایحه کرد؛ لایحه‌ای که در سال 52 در دولت مورد بررسی قرار گرفت.
۰۲:۳۳
در این برنامه سفر در زمان، برخی اخبار هفته گذشته در طول تاریخ را مرور کردیم. یکی از این اخبار به یک دستور بنزینی در…
۰۳:۳۲
یکی از اتفاقات رخ داده طی هفته گذشته، اما در سال‌های دورتر به مذاکرات ژنو برمی‌گردد. مذاکراتی که با استقبال بخش خصوصی…
۰۲:۱۳
در این برنامه سفر در زمان برخی اخبار و رویدادهای رخ داده طی هفته گذشته در طول تاریخ را مرور می‌کنیم.
سرمایه گذاری ترنج