۰۲:۲۱
معاملات مسکن هر چند به طور ماهانه از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر می‌شود، اما در کنار این آمارها، بررسی وضعیت میدانی…

آخرین متراژ

۰۲:۲۱
معاملات مسکن هر چند به طور ماهانه از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر می‌شود، اما در کنار این آمارها، بررسی…
۱۹:۳۰
گزارش جدید مرکز آمار نشان می دهد: تورم اجاره رکوردزنی کرده و از تورم عمومی سبقت گرفته است.براساس این گزارش تورم عمومی…
۰۲:۳۰
یکی از پارامترهای مهم و اثرگذار در افزایش قیمت تمام شده ساخت و ساز، قیمت مصالح ساختمانی است. اخیرا خبر افزایش قیمت…
۰۴:۴۲
فایل‌های سبز در برخی مناطق شمالی، میانی و جنوبی تهران، موضوع بخش نخست متراژ این هفته است.
۱۷:۲۹
در مورد رابطه بازارهای مختلف دارایی که صحبت می شود برخی اعتقاد دارند این بازارها به لحاظ بازدهی دربلندمدت همگرا می…
۲۲:۱۶
در مورد رابطه بازارهای مختلف دارایی که صحبت می شود برخی اعتقاد دارند این بازارها به لحاظ بازدهی دربلندمدت همگرا می…
سرمایه گذاری ترنج