۲۲:۵۱
بانک مرکزی برای دومین بار در سال جاری گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران را منتشر کرده است. براساس این گزارش برای چهارمین بار…

آخرین متراژ

۲۲:۵۱
بانک مرکزی برای دومین بار در سال جاری گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران را منتشر کرده است. براساس این گزارش برای…
۰۱:۳۵
در دهه هشتاد وام مسکن به‌طور غیر‌قانونی خرید‌و‌فروش می‌شد؛ در واکنش به این چالش بانک مسکن، بانک عامل این بخش، اوراق حق…
۱۷:۳۸
بانک مرکزی از اواخر سال گذشته از انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن خودداری کرده بود. در غیبت آمار و گزارش های رسمی از…
کارگزاری مفید